Women in Islam Versus Women in the Juadaeo-Christian Tradition

The Myth & The Reality

– Dr Sherif Abdel Azeem –

Chichewa: Ramadhan N.A Isa

2. Kulakwa kwa Hawaa – Eve’s Fault

3. Cholowa cha Hawa – Eve’s Legacy

4. Ana Akazi Ngochititsa Manyazi – Shameful Daughters

5. Maphunziro a Ana Aakazi – Female Education

6. Kudetsedwa kwa Mkazi – Unclean Impure Women

7. Kuikira Umboni kwa Mkazi – Bearing Witness

8. Chiwerewere – Adultery

9. Malumbiro a Mkazi – Vows

10. Chuma cha Mkazi – Wife’s Property

11. Kusuzulana – Divorce

12. Amayi – Mothers

13. Ulowammalo pa Chuma – Female Inheritance

14. Mavuto a Akazi Osiyidwa – Plight of Widows

15. Mitala – Polygamy

16. Chophimba (Velo/Hijaab) – The Veil

17. Mathero – Epilogue