Ma Imaam Anayi

Nkhani ya ma Imam imavuta kuimvetsa chifukwa choti ma Imam anapezeka pambuyo pa ma Swahaba, ndiye ambiri omwe sakudziwa amaona ngati ma Imam anayi amenewa ndi amene amagawa Asilamu. Koma zoona zenizeni si choncho. Chisilamuchi kuti chimveke bwinobwino kwa ife,...