What is Salafi

All praise is due to Allah alone, and peace and blessings be upon the Messenger, his family and his Companions.To proceed: “As-Salafiyyah” is an attachment or affiliation to the ‘Salaf’. And “The Salaf” are the Companions of the...

Salafi

Salaf ndi liwu lomwe limatanthauza zinthu zomwe zidapita, za mbuyomu. Ndipo liwuli likamagwiritsidwa ntchito mchipembedzo cha Chisilamu limatanthauza  mibadwo ya anthu akale omwe anayambilira kugwiritsa ntchito Shariah. Tsopano mibadwo imeneyi kuyambira pa...
Magulu Ena a mu Chisilamu

Magulu Ena a mu Chisilamu

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  سورة الأنعام 153 (Auze kuti) ndithu, iyi ndi njira yanga yoongoka. Choncho itsateni. Ndipo musatsate njira...