Kugwiritsa Maphunziro

Kugwiritsa Maphunziro

Kugwiritsa Maphunziro Pakati Pa Achichepere” Kuchokera mu “Al Kabeer wal Awsat” ya Al Tabarani, anati kuchokera kwa Abi Umaya Al Jumahi radhia Allah anhu: “إن من أشراط الساعة – وفي رواية: ثلاثاً: إحداهن – أن يُلتمس العلم عند...
Kugwiritsa Maphunziro

Kuchoka kwa Maphunziro

Kuchoka kwa ‘ilm komanso kufalikira kwa Umbuli Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam analongosola kuti kuchoka kwa maphunziro ndi kuonekera kwa umbuli komanso kufalikira pakati pa anthu ndi chizindikiro cha kutha kwa nthawi. Al Bukhari ndi Muslim (Allah...
Maina Athu Tsiku la Qiyaamah

Maina Athu Tsiku la Qiyaamah

الاعتقاد أننا سننادى بأسماء أمهاتنا يوم القيامة Chikhulupiliro choti tikaitanidwa ndi maina a mayi athu tsiku la Qiyamah Ma sheikh ena amalalikira ndikuphunzitsa anthu kuti tsiku la Qiyaamah akuti tizikaitanidwa ndi a maina amayi athu osati ndi maina abambo athu;...