Kuloleza Zoletsedwa -Nyimbo

Kuzikongoletsa zinthu za haram nkuzisandutsa kukhala za halaal popanda umboni kuchokera mu Qur’an ndi Sunnah: KUIMBA NDI KUMVERA NYIMBO Abu Turaab Adhwaahiri analemba article mu magazine yotchedwa Al-Raaid kuti: Qur’an ndi Sunnah sizinaletse nyimbo,...
Zoletsedwa mu Nasheed

Zoletsedwa mu Nasheed

Kodi kuimba ma Nasheed ndikololedwa? Allah atipatse kuzindikira ********************** Ma nasheed omwe akuimbidwa mzaka zathu zino, ambiri ndi oletsedwa chifukwa akupezeka kunja kwa malamulo (ma condition) a nyimbo zololedwa omwe anabwera kale.   Nasheed ndi...
Nyimbo Mchisilamu

Nyimbo Mchisilamu

Kuchokera mu buku: “Ighaathatu Llahafaan min Maswaaid Shaytan” Lolembedwa ndi Ibn AlQayyim AlJawziy Nkhani ya nyimbo inali yomveka kalekale pamene kunalibe zomwe zikuchitika masiku ano. Ngakhale zili zomveka kuti nyimbo zogwiritsa ntchito zida ndi haraam, mpovuta kuti...