Kuwerenga Pambuyo pa Imaam

Kuchotsedwa Kwa Kuwerenga Pambuyo Pa Imaam Mu Swalaat/Rakaat Zokweza Mawu Swifatu Swalaat Nabiy salla Allah alaih wasallam (Sheikh Al Albaani) pge 98 Kodi Kuwerenga Surah Al Fatiha kunalolezedwa nthawi yanji nanga kunaletsedwa nthawi yanji? Mtumiki salla Allah alaih...

Ma Imaam Anayi

Nkhani ya ma Imam imavuta kuimvetsa chifukwa choti ma Imam anapezeka pambuyo pa ma Swahaba, ndiye ambiri omwe sakudziwa amaona ngati ma Imam anayi amenewa ndi amene amagawa Asilamu. Koma zoona zenizeni si choncho. Chisilamuchi kuti chimveke bwinobwino kwa ife,...