Imaan – Chikhulupiliro

Imaan – Chikhulupiliro

Imaan – الإيمان ​Imaan (chikhulupiliro) yeniyeni sichinthu chophweka kuchipeza. Imaan yomwe sivuta kuipeza ndi imene imapezeka kudzera mu nkhani zopeka. Munthu akhonza kukhala ndi imaan pa zinthu zabodza ndikumalimbikira ibaadah yake, koma kuchokera mu...