The Innovation of 786

The Innovation of 786

Some of us seek barakah (blessing) from it by writing this number on the top of our letters, documents, exams, and job applications. Some of us write it on something and hang it in the car to ‘protect’ us from accidents. Some of us chose it as the number...
The Innovation of 786

786…??

Ambiri mwa ife timakhala tikufunafuna barakah (madalitso) kuchikera mu nambala ya 786 poilemba pamayambiliro pa ma kalata, nkhani, pa grocery komanso malo ambiri. Ena mwaife timailemba nambalayi pa china chane ndikuchikoleka pa galimoto kuti itetezedwe ku ngozi. Ena...