Ena Mwa Maina Ololedwa Kuwapatsa Ana Athu

Maina a Chimuna
Abdul+(Dzina lirilonse la Allah)

Abu-Bakr
Adam
Ahmad
Akram
Al Ameen
Ali
Ayyub
Daud
Dhakiyyu
Dhul Kifl
Farhan
Fauzi
Haaritha
Haashir
Harun
Hassan
Hud
Hudhaifa
Hussein
Ibrahim
Idris
Ilyaas
Isa
Is’haaq
Ismail
Ja’far
Maahi
Mahmud
Mubasshir
Mubeen
Mudatthir
Mudhakkir
Muhammad
Muneer
Muzammil
Nadheer
Nasheed
Nuh
Raihaan
Ridhwa
Ridhwaan
Riyaadh
Saalih
Saif
Shaahid
Shabeer
Shaheed
Shuaib
Siraaj
Sulaiman
Swaabir
Swafiyyu
Swafiyyu
Umar
Uthman
Waleed
Yahya
Ya’qub
Yunus
Yusri
Yusuf
Zafeer
Zaid
Zakariya

Maina a Chikazi
Aaishah
Aaminah
Aasiyah
Amatullah
Ameenah
Aneesah
Asmaa
Azeezah
Barakah
Basheerah
Basmah
Buthainah
Dhakiyyah
Duaa
Faatimah
Fareedah
Firdaus
Haalah
Hafsah
Hakeemah
Hameedah
Hannan

Hasnaa
Hibah
Ibtisaam
Ilhaam
Jaleelah
Jameelah
Jumailah
Juwairiyah
Khadijah
Labeebah
Mariam
Mariyah
Marwah
Marwah
Maymunah
Nafeesah
Nasheedah
Raabi’ah
Rahmah
Raihaanah
Rawdhwah
Rufaidah

Ruqayyah
Ruwaidah
Saeedah
Sahlah
Salwah
Sameerah
Sawdah
Sireen
Shaqeeqah
Shareefah
Shymaa
Sidrah
Swafiyyah
Taahirah
Tameemah

Taqwah
Tasneem
Tharwah
Thurayyah
‘Usayrah

Umaimah
Wahbah
Yaasmeen
Yaseerah
Yusrah
Zahrah
Zainab
Maina sikuti ndi okhawa, alipo ndithu ambirmbiri, koma tangobweretsa ena mwa iwo. Ndipo mainawa timawonjezera kawirikawiri, choncho ngati simunapeze dzina lakumtima kwanu, bweraninso tsiku lina