Swalaat Janaazah (Swalat ya Maliro)

Tingaidziwe bwanji Bid’ah

Kudya Ndalama Yochokera ku Haraam

Kusuta Fodya Mchisilamu

Kusintha Dzina la Bambo Chifukwa cha Kukwatiwa

Talqeen (Kumuyankhulitsa Munthu Yemwe Akumwalira)

Kunyamula Manja Popanga Dua

Kutsuka Malovu a Galu ka 7