Learn Islam

The Association of Al Azhar Graduates in Malawi Qurbani 1441

The Association of Al-Azhar Graduates in Malawi in collaboration with myfundaction, storms Malawi's poor and remote villages with Qurbani meat distribution program The Association of Al-Azhar Graduates in Malawi (AAGM), with help from MyfundAction, a Malaysian based...

Kudya Dothi

Kudya dothi ndi chizolowezi chosafunikira chomwe chimachitika ndi azimai ngakhalenso ana ena. Nthawi zina chimakhala chikhalidwe chotengera, pomwe nthawi zina zikhonza kubwera kuchokera mu condition inayake yamthupi, monga kusowa kwa michere ina makamaka iron....

Uthenga kwa Owerenga Ruqya

Kodi Experiment (Kuyesera) ili ndi gawo muntchito ya Ruqya?  Experiment  imachitika mu makhwala (akuchipatala kapena azisamba). Udokotala ngakhalenso using'anga zimachokera mma experiment pofuna kupeza mankhwala anthenda inayake.  Pomwe Ruqya, Msilamu akuyenera...

Yemwe Wamwalira ali Kaafir

  عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جُدعانَ كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين Aisha radhia Allah anha anati: Ee Mtumiki wa Allah, mwana wa Jud’aan munthawi yaumbuli...

Your donation is higly appreciated. If you wish to help, click below for contact details

Zolembedwa zonse za muwebusayitiyi ndizotetezedwa ndi alembi. Pamene mukopera kuti mugawe uthenga kwa ena, onesetsani kuti mwakoperanso link ya ulalikiwo, ndipo musasinthe kalikonse mkati mwaulaliki.